QUÈ ÉS GATZARA ECOSOCIAL?

Gatzara Ecosocial és un PROJECTE de cooperativa en cessió d’ús de l’illa d’Eivissa que es troba en fase d’IMPULS i CONSOLIDACIÓ.

Captura de pantalla 2018-06-17 a les 23.36.37


Què és la cessió d’ús?

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es basa en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per a proveir d’habitatge digne a un preu assequible a les persones sòcies que la conformen. Aquestes gaudeixen d’un dret d’ús indefinit sobre un dels habitatges, mitjançant el pagament d’una quota inicial i una quota d’ús mensual. Aquest model concep l’habitatge com a bé d’ús i no d’inversió.


Captura de pantalla 2018-06-18 a les 0.16.13

Com ens organitzam?

Tot i que la Cooperativa un cop constituïda tindrà un altre organigrama, segons marca la Llei de Cooperatives (Consell Rector, Tresoreria, etc) en la fase actual funcionam en:

Assemblees
És la reunió en què prenem les decisions i en la qual les diferents Àrees de Treball expliquen el que van fent.

Grup de Treball
Reunions més freqüents per dur a terme les gestions pendents. Són reunions no decisòries en què ens dividim les tasques per àrees, en funció de les necessitats de cada moment:
– Relació amb Administracions. Reunir-se amb polítics i tècnics, cessió de solars etc.
– Banca ètica i legal. Contacte i negociació amb entitat bancària (FIARE).
– Estatuts. Redacció d’estatuts per a la constitució de la cooperativa.
– Comunicació i llista d’espera. Gestió mail, difusió als mitjans, etc.

Coordinadora.
Una persona del Grup de Treball també representa la cooperativa a la Coordinadora de Cooperatives: coopcesiondeusoibiza@gmail.com

Acollides.
Reunions prèvies per explicar el model a les persones noves. Un cop feta una acollida poden començar a assistir a les assemblees i, voluntàriament, a les reunions del Grup de Treball.


Font: La Dinamo i elaboració pròpia

.