Als mitjans

Balears aposta per un canvi de paradigma per garantir el dret a l’habitatge – 28 Maig 2018

Sobre las últimas medidas para promover las Cooperativas de Vivienda en Ibiza  – Onda Cero Ibiza – 26 Febrer 2018

Noticia también recogida por:

Cooperatives d’Habitatge a Balears, amb l’IBAVI – Entrevista IB3Radio – 9 Gener 2018

Entrepatios y La Borda explican su proyecto en las III Jornades d’Habitatge de Menorca. Octubre 2017 >> Ver video

“Tenir una casa de per vida sense ser ni el propietari ni el llogater, així són les cooperatives” – IB3 TV – Setembre 2017

Cooperativa d’Habitatge. Entrevista IB3 – 29 Juliol 2017

Cooperativa de Vivienda. Entrevista Onda Cero – 10 Julio 2017

Cooperatives i alternatives habitacionals. II Jornades Dret a l’Habitatge.

http://www.conselldeivissa.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=13425&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=ca&codMenu=594&codMenuPN=527&codMenuSN=535

.